svenskamednathalie.blogg.se

Nathalie Sandstedt, lärare i svenska på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm

Skapa spänning med hjälp av spänningskurvan

Kategori: Allmänt

Att berätta på ett spännande och intressant sätt är något utav det svåraste för en författare! Ett användbart knep som man kan använda sig av är den så kallade spänningskurvan. Spänningskurvan illustrerar hur olika händelser i en story bör fördelas för att skapa en spännande handling. Skillnaden mellan en tråkig film eller bok ligger ofta i hur väl författaren lyckats bygga upp en spänning i filmen eller bokens handling.
 
Indelning i olika akter/delar
Dela in din story (berättelse) i tre delar:
Akt 1: Inledning och presentation av karaktärerna och grundförutsättningarna för storyn.
Fördjupning = Något händer som fördjupar storyn t ex att huvudpersonen stöter på ett stort problem.
Akt 2: I akt två trappas konflikten upp, här är tempot högt och det kan hända väldigt mycket på kort tid. Spänningen byggs upp - hur ska det gå för huvudpersonen?
Akt 3: I sista delen så ska konflikten lösas och gärna på något oväntat sätt. Efter det att lösningen avslöjats är det dags att avsluta.
 

Självbiografier årskurs 7

Kategori: Allmänt

Året är 2030, du är i tjugoårsåldern och har nått en punkt i livet där du känner att det är dags att berätta ditt livs historia. Du tar upp pennan och börjar skriva på din självbiografi!

Du behöver inte skriva hela din självbiografi utan endast ett kapitel som tar upp en del av ditt liv. Välj mellan att skriva om ett av alternativen nedan:  

 • Uppväxten: Barndomen, tonårstiden, skolan, vänner och familj. Fokus på det som påverkat din framtid.

 

 • Vägen till framgång: Du är framgångsrik inom valfritt område t ex är du en skicklig läkare eller en berömd skådespelerska. Men vägen till framgång har inte varit helt lätt, du har fått kämpa för att nå dina drömmar!

 

 • Mitt liv år 2030: Hur ser ditt liv ut i framtiden? Vad jobbar du med? Är du känd för något? Har du familj? Detta kapitel fokuserar på att beskriva ditt framtida liv år 2030.

 

Tänk på!

Skriv din biografi i jag-form

Använd rätt tempus. Skriver du om något som har hänt ska du skriva i preteritum (dåtid.) Skriver du om något som händer nu ska du skriva i presens (nutid.)

Använd ett målande och beskrivande språk. Försök att beskriva händelser, miljöer, personer och känslor på ett utförligt sätt. Använd gärna liknelser som vi tränat på tidigare.

Inledning och avslutning ska finnas med.

Försök att skapa en spänningskurva när du berättar, (se nedan separat inlägg.)

 
Lycka till! / Nathalie

Läsanvisningar Mina drömmars stad

Kategori: Allmänt

Fredag v.3 s 40
Fredag v.4 s. 90
Fredag v.5 s. 130
Fredag v.6 s.169
Fredag v.7 s 208
Fredag vecka 8 ska du ha läst ut boken!

Varje fredag har vi boksamtal utifrån veckans läsbeting.

Uppgift 1: Mina drömmars stad 2015

Kategori: Allmänt

Muntlig presentation utifrån en egentagen bild:

Du ska ta en bild av valfrit motiv som du tycker symboliserar ditt Stockholm. Utifrån bilden ska då hålla en kort muntlig presentation inför klassen. Tidsramen är ungefär 2-5 minuter. Tänk på att ha en tydlig inledning och avslutning och ha som mål att verkligen försöka nå fram till din publik! Vad vill du att publiken ska känna? Utifrån svaret på den frågan kan du bygga upp din presentation rent retoriskt med röstläge, kroppspråk och retoriska knep t ex upprepning.

Förslag på hjälpmedel:
Powerpoint
Musik
Citat

Redovisning sker vecka 4: tisdag 20 januari och onsdag 20 januari

Mina drömmars stad 2015

Kategori: Allmänt

Höstterminen startar med projektet "Mina drömmars stad 2015" där vi bland annat kommer att läsa Per Anders Fogelströms klassiska roman om 1800-talets Stockholm. Vi kommer också att diskutera och skriva om dagens Stockholm. Vi kommer att hålla en presentation, skriva en krönika och skriva en novell samtliga under rubriken "Mina drömmars stad." En del av texterna kommer att publiceras i en bok i samarbete med projektet KUL1415.

Retoriska figurer

Kategori: Allmänt

Retoriken är full av språkliga krumbukter, och de retoriska figurerna är många. Här får du
de vanligast förekommande, vad de betyder och hur de används.
 
Metafor: Bildspråk där man ger ord och uttryck en annan betydelse än de egentligen har.
T.ex. Månen är en stor ost (hur är månen egentligen?)
 
Liknelse: Bildspråk som jämför någonting med någonting annat. T.ex. ”Min älskling, du är
som en ros”
 
Retorisk fråga: En fråga som inte kräver några svar, antingen som är uppenbar för åhörarna
eller som lämnas öppen att fundera på.
 
Stegring: Att förklara vidden av någonting genom att stegra, t.ex. ”Medborgare i Bollnäs,
Hälsingland, Sverige”. (Jämför med komparation av adjektiv)
 
Upprepning/Anafor: Att upprepa ord eller uttryck förstärker betydelsen. T.ex. ”I have a
dream” – Martin Luther King
 
Allitteration: Bokstavsrim där orden innehåller samma konsonantljud. ”Basker-Bosse”-
monologen av Claes Eriksson är ett exempel.
 
Eufemism: Förskönande omskrivning, ibland för att undvika att trampa någon på tårna,
ibland för att roa åhörarna. T.ex. ”hygientekniker” eller ”lokalvårdare” istället för ”städare”,
”lämnat byggnaden”, ”trillat av pinn” eller liknande istället för ”dött”, ”mellan jobb” istället
för ”arbetslös”.
 
Fundera nu över hur du kan få in retoriska figurer i ditt tal. Vad kan du förstärka i
talet? Vilka retoriska figurer passar? Prova dig fram!

Inför boksamtal

Kategori: Allmänt

Under boksamtalet ska alla i gruppen läsa ett stycke ur romanen och sedan ställa en diskussionsfråga till övriga i gruppen. Under samtalet ansvarar du för att fördela ordet och styra diskussionen. Du ska även sammanfatta diskussionen och avsluta med att berätta hur du själv resonerar.  

Bedömning:

-          Din förmåga att leda en diskussion.

-          Din förmåga att delta i en diskussion.

-          Din förmåga att lyssna och bygga vidare på vad andra tidigare har sagt.

-          Din förmåga att reflektera kring budskap och underliggande budskap i text.

-          Din förmåga att uttrycka dig muntligt i form av ordval, tydlighet och kommunikation.

 

Förberedelser:

1.      Läs ut boken och färdigställ dina uppgifter till boken.

2.      Välj ut ett stycke i boken som du vill läsa upp och diskutera.

3.      Förbered en diskussionsfråga och fundera även över lämpliga följdfrågor.

4.      Öva på att läsa texten med flyt och inlevelse.

Grupper för boksamtal 9F

Kategori: Allmänt

Fredag 7/11
 
kl: 08:35
Leo, Hugo, Maja, Harald, Selma
 
kl: 09:00
Alice K, Gabriella, Laban
 
 
Onsdag 12/11
 
kl: 09:30
Alice R, Olivia, Vilma, Per, Agnes
 
Fredag 14/11
kl: 08:35
Oscar, Nora, Oden, Anna, Michaela
 
kl: 09:00
Walter, Marie, Cornelia, Dana, Filip
 
 

Frågor till Hungerspelen

Kategori: Allmänt

Hungerspelen

Av Suzanne Collins

Suzanne Collins har skrivit en gastkramande framtidsroman om liv och död. Men det är lika mycket en roman om vår tids television – som är grym, rå, falsk och egentligen bara handlar om en sak – tittarsiffror!

Du ska svara på frågor om boken och skriva om/ beskriva personer och händelser i boken. När du svarar på frågorna är det viktigt att du använder dig av frågan när du besvarar den; du ska liksom ’baka in’ frågan i svaret.

 

1.     Välj ut ett stycke (ca 3-5 rader) ur boken där huvudpersonen, Katniss, beskrivs. Vad får vi veta om Katniss i det stycke du har valt? Varför har du valt just detta stycke?

2.    Hur uppfattar du Katniss som person? Motivera med exempel från texten

3.    På sidan 7 säger Katniss ”Alla känner väl en extra samhörighet en sån här dag.”  Vad menar hon med det?

4.    Tid och plats: var och när utspelar sig romanen?

5.    s. 21 – Katniss beskriver att något förändrades bland människorna i distrikt 12 när hon tog Prims plats i hungerspelen. Vad är det som får Katniss att känna så?

6.    s.36- Vad symboliserar härmskrikan?

7.    s.26 – Katniss tänker tillbaka på den gången Peeta hjälpte henne när hon var i nöd. Berätta om vad som hände då och varför du tror att denna händelse lämnat starka spår hos Katniss.

8.    Vad har hungerspel för funktion i samhället?

9.    s. 41 - Varför kastar Katniss kakorna som hon fått av Peetas far?

10. Varför låtsas Katniss vara kär i Peeta?

11.  s. 120 - Stanna upp och berätta hur du tror att relationen mellan Peeta och Katniss kommer att utvecklas efter det att hungerspelen har inletts?

12. s. 192 – Berätta om hur Katniss protesterar med regimen genom att smycka Rues döda kropp med blommor.  Hänvisa tydligt till texten i ditt svar.

13. s. 198 - En twist avslöjas då spelledarna meddelar att hungerspelen kan få två vinnare om de är från samma distrikt. Varför tror du att spelledarna ändrar reglerna på detta sätt? Motivera ditt svar.

14. s. 212 - ”En kyss är värd en gryta het buljong” vad menas med det? Hur använder sig Katniss av sin relation till Peeta i spelet?  Ge tydliga exempel från texten i ditt svar.

15. Ge exempel på en tillbakablick i bokens handling. Vad får vi veta i tillbakablicken och varför tror du att författaren använder sig av denna berättarteknik i det exempel du angivit? Det vill säga: vad fyller tillbakablicken för funktion i berättelsen?

16. Hur tror du att Peeta känner för Katniss? Är deras kärlek ett spel även från hans sida eller tror du att hans känslor är äkta? Motivera ditt svar.

17.  Berätta om hungerspelens upplösning och om hur Katniss ”lurar” spelledarna. Hur hade du gjort om du var Katniss? Motivera ditt svar.

18. Varför upplever Katniss ett hot från huvudstaden och spelledarna efter hungerspelens slut? 

19. s. 289 – Beskriv hur Cinna har stajlat Katniss inför vinnarintervjun och varför utstyrseln förbryllar Katniss. Vad tror du att Cinna vill uppnå?

20.s. 292 – vad menas med att spelens farligaste del just börjat?

21.  s. 295 – I den komprimerade versionen av hungerspelen som visas upp i samband med vinnarintervjun reflekterar Katniss över hur spelledarna klippt ihop materialet. T ex framställs det som att det är Peeta som är hjälten och räddar Katniss istället för tvärtom. Varför tror du att de valt att vinkla sammandraget på detta sätt?

22.s. 302 - Jag stirrar in i spegeln och försöker minnas vem jag är och vem jag inte är. När jag ansluter mig till de andra känns tyngden från Peetas arm runt mina axlar främmande.  Hur skulle du beskriva Katniss sinnesstämning utifrån citatet?

23. Hur reagerar Peeta när han förstår att Katniss spelat kär och att hennes känslor inte varit äkta? Hur hade du själv reagerat om du var i hans situation?

24. Katniss har inte varit ärlig mot Peeta om sina känslor. Vad tycker du, ska man alltid vara ärlig? När är det okej att ljuga?

25. Reflektera över bokens titel: Hungerspelen. Är det en bra titel enligt dig?

26. Vad anser du är bokens huvudbudskap? Motivera ditt svar med tydliga exempel från bokens handling.

 

 

Efter du läst klart

-      Du är en modig journalist i huvudstaden och skriver ett samhällskritiskt reportage om hungerspelen. Ditt reportage ska innehålla:

§  Hungerspelens funktion

§  Årets hungerspel med Katniss och Peeta

§  Din kritik mot hungerspelen

 

 

På gång just nu:

Kategori: Allmänt

Under terminens första veckor har vi arbetat med valet i samtliga årskurser på Vasa Real. Årskurs 7 skriver insänder om vad de anser bör förbättras i skolan och de har många intressanta tankar och idéer, några av dessa kommer ni snart kunna läsa och ta del av här på bloggen.
 
I årskurs 9 har vi jobbat med argumentation och debatt. Eleverna har fått ta ställning till Folkpartiets förslag om ordningsbetyg i skolan. Efter en intensiv paneldebatt har de fått skriva ett debattinlägg där de argumenterar för sin åsikt. Håll utkik på bloggen, elevtexter kommer snart!

Nystart med bloggen!

Kategori: Allmänt

Höstterminen är i full gång och det är hög tid att bloggen får en nystart! I våras fick jag säga hej då och lycka till med gymnasiet till mina elever i 9B och 9E. Det är en speciell känsla att släppa elever som man har fått följa under så lång tid. Jag hoppas att ni har det bra på era nya skolor och att ni kommer och hälsar på oss här på Vasa Real!

 

Denna termin välkomnar jag 7E, 7D, 7M och 9F till mitt klassrum och till bloggen!

Mall för filmanalys

Kategori: Allmänt

Allting består av delar och så även en film. För att analysera en film gäller det att dela upp filmen i dess olika beståndsdelar. De olika delarna studeras och undersöks närmare var för sig men det är också viktigt att undersöka hur de olika delarna relaterar till varandra och hur de hör ihop.

För att komma igång följer nedan i del A en instruktion för hur man kan undersöka vilka delar filmen är uppbyggd av. Del B är en instruktion för hur en skriftlig filmanalys kan se ut.

A

Fundera över vilka tänkbara delar det finns att undersöka, nedan finns några exempel att fundera över.

 

• Händelseförlopp i filmen

 

• Finns det starka scener eller händelser i filmen? Viktigaste scener/händelser i filmen?

 

• Vem eller vilka är huvudpersoner och vilka bipersoner finns i filmen? (egenskaper, bakgrunder, relationer, utveckling, betydelse i filmen etc.)

 

• Vem och vad är det som driver handlingen framåt i filmen?

 

• Ta fram och beskriv filmens vändpunkt/er?

 

• Filmens titel

                                                                    

• I vilken miljö/miljöer utspelas filmen och vilken är dess betydelse i filmen?

 

• Hur gestaltas filmen i tid? Sker allt i nutid eller växlar tidsperspektivet? Vilken roll spelar tiden i filmen?

 

• Hur är filmen tekniskt gjord och vilken betydelse har det som t.ex. ljus, ljud, musik, kameravinklar?

 

• Frågor och funderingar som filmen väcker. Budskap? Hur uttrycks budskapet i filmen?

 

B

Efter att du har studerat filmens olika delar enligt instruktion A är det dags att börja med den skriftliga inlämningsuppgiften. Börja med en kort inledning och presentation av filmen samt skriv ett kort referat av filmens handling. Utgå sedan från det du fått fram i din genomgång av filmen. Fokusera på de delar och relationer som du anser är betydelsefulla och skriv din analys av filmen (du behöver alltså inte ha med alla delar i din analys). Arbeta igenom din text för att få de olika delarna av din analys att hänga ihop.

 

Bedömning:

Din analys kommer att bedömas enligt en särskild matris för filmanalys. Ett tips för dig som arbetar mot de högre betygen är att tänka på helheten och textens läsvärde.

Formalia: ca 2-3 sidor datorskrivet i stl 12.

Mallar för olika texttyper

Kategori: Allmänt

Hej!
 
Inför nationella proven på torsdag kom några elever med önskemålet att jag skulle publicera de mallar för olika texttyper som vi gått igenom i svenskan. Lycka till med uppsatsskrivandet, jag vet att ni alla kan skriva mycket läsvärda texter så ta det lugnt på torsdag!
 
 

Mall för krönika:

Krönikans rubrik
Inledning
Inledningen ger läsaren en bakgrund till ämnet och sammanfattar krönikans huvudinnehåll. Texten kan börja i en enkel personlig händelse, t ex något som läsaren kan känna igen sig i. Sedan ska den handla om något som är viktigt/engagerande och gärna aktuellt.

Brödtext Detta är krönikans mest omfattande del. Brödtexten innehåller huvuddelen av krönikan. Beskriv dina tankar i ämnet och varför det är viktigt och aktuellt. Du får gärna vara personlig i tonen och använda dig av språket på ett lekfullt och stämningsgivande sätt.

Avslutande och sammanfattande del
Denna del sammanfattar krönikans huvudinnehåll och drar ofta en slutsats.
En bra krönika reagerar folk på - positivt eller negativt.

 

Mall för debattartikel:

I debattartikeln argumenterar skribenten för en viss hållning i en aktuell fråga. Författaren har tagit klar ställning och försöker övertyga läsaren om att detta är det enda förnuftiga sättet att förhålla sig till en fråga eller att lösa ett problem.

En debattartikel skall förstås vara debatterande till karaktären. Någon ska ju känna sig manad att föra debatten vidare och argumentera emot. Men det är samtidigt viktigt att artikeln är saklig och att påståenden underbyggs med fakta. Löst tyckande hör inte hemma i en debattartikel. Det är också värdefullt om läsaren har fått veta något nytt, efter att ha tagit del av artikeln.

Debattartikels rubrik (Kan med fördel påvisa din ståndpunkt i frågan)


Inledning: Det är viktigt att man börjar artikeln med något som verkligen fångar läsaren och får den att hänga kvar till slutet.

Brödtext: Detta är debattartikelns mest omfattande del. Brödtexten innehåller huvuddelen av debattartikeln och nedan följer några exempel på upplägg.


• Efter inledningen kan du börja med att presentera den fråga du tar upp lite mer noggrant, så att läsaren får kunskaper i ämnet.


• Presentationen leder i sin tur fram till en analys, där problem definieras och slutsatser dras. Till exempel vad orsakerna är bakom det ökande användandet av skjutvapen. Tänk på att framföra både för och motargument för din sak.


• För att ge debatten intensitet, kan det sedan vara dags att kritisera något eller någon mot bakgrund av de slutsatser du dragit. Undvik raljant ton och hård personkritik. Det är bättre att vara skarp i kritiken i sakfrågor.


Avslutning: Slutligen bör en bra debattartikel innehålla egna konstruktiva förslag till lösningar eller förbättringar. Efter att du framfört dina egna förslag avslutar du artikeln på ett genomtänkt sätt.

 

 

 

Mall för insändare:

En insändare är ett brev till en tidning från en läsare som skriver vad han/hon tycker om något. Vissa insändare är svar på andra insändare.

Instruktion:

 

·           Skriv en rubrik till din insändare.

·           Beskriv problemet eller situationen enkelt och   tydligt. Säg det viktigaste först!

·           Skriv var du har fått din information ifrån.

·           Skriv varför det är ett problem. Hur har det blivit   så här?

·           Förklara hur du tycker att problemet ska lösas.

·           Skriv vem du tycker ska lösa det.

·           Tänk på att avsluta på ett genomtänkt sätt.

·           Skriv under med namn eller en signatur.

 

 

 

Mall för brev:

Brev kan ha olika syften och olika typer av mottagare. Det är skillnad att skriva ett brev till en privatperson t ex en vän och att skriva ett brev till ett företag t ex i ett cv. Idag är det vanligare att vi mailar än att vi skriver och skickar brev per post men genren är likvärdig.

Instruktion:


1) Skriv datum på brevet (högst upp till höger).
2) Börja brevet med ett hälsningsord som passar.
3) Skriv med ett språk som passar den som ska få brevet. Skriv inte på samma sätt när du söker ett jobb, som när du skriver till en kompis.
4) Tänk på vad vet mottagaren (personen som ska få brevet) om dig?
5) Avsluta brevet med ett hälsningsord.
6) Underteckna brevet för hand.

 

Du kan skriva datum så här:
Stockholm den 12 maj 2011
Stockholm 12/5 2011
Stockholm 2011-05-12

Inledande hälsning:
Kära Johan,
Hej Johan!
Kära mamma,
Hejsan Mia!
Till personalchefen!

Avslutande hälsning
Hälsningar,
Med vänlig hälsning,
Kära / vänliga / varma hälsningar,
Kramar,

 

 

 

Mall för novell:

 

Enkelt sagt kan man säga att en novell är en förenklad roman. En novell består av en kort berättelse med en huvudhandling, till skillnad från en roman som är längre, mer komplex och har ett lägre tempo.

Innan man börjar skriva en novell finns det vissa saker som man ska ha tänkt igenom. Nedan finns en mall för detta:

·         Huvudhandlingen – Vad ska novellen handla om? Denna handling blir den ”röda tråden” i novellen. Håll dig till denna handling utan större sidospår.

·         Slutet – Handlingen används för att bygga upp till historiens höjdpunkt, där den vänder och börjar närma sig slutet. Bestäm hur novellen ska sluta och tänk på vilken handling och höjdpunkt som ska leda dit.

·         Titel – när du vet vad novellen ska handla om kan du börja fundera på en titel. Kommer du inte på någon direkt kan du hitta på en senare i skrivandet.

·         Rollfigurer – Kom fram till vilka rollfigurer som ska finnas med. Tänk på att det ska vara intressanta personer som fångar läsarens intresse.

·         Miljö – Var utspelar sig novellen? Se även här till att välja en miljö som du beskriver och ger liv. Det underlättar att ta en miljö som du känner väl till, då blir det lättare att göra en bra beskrivning.

·         Budskap – En novell måste inte ha ett budskap, men det kan göra den mer intressant för läsaren. Det kan också underlätta när du ska skriva slutet om du har ett budskap som du vill föra fram.

Källkritik

Kategori: Allmänt

Källkritikens frågor

 

Identifikationen av källan.

Vem är avsändaren?

Är det orginalkällan om inte vilken är då orginalkällan?

Tidsbestämning av källan.

Hur nära händelsen var den som återberättar?

När är källan publicerad och är den fortfarande relevant?

Urval som källan har gjort.

Vilket urval har källan gjort av information?

Utelämnar källan någonting?

Jämför

Säger olika källor samma sak?

Vinkling

Har källan något intresse av att lyfta fram ett specifikt perspektiv? 

Relevans

Är källan relevant i sammanhanget och varför är den det?

Mall för uppsatsskrivande

Kategori: Allmänt

 
 Så här skall ditt fördjupningsarbete i religion se ut:

 

1. Framsida med titel, ditt eget namn, klass samt eventuella bilder. Tänk på

att titeln skall stämma överens med innehållet i arbetet.

2. Innehållsförteckning med sidnumrering. Tänk på att sidnumreringen

börjar på denna sida.

3. Inledning där du berättar varför du valt att skriva om just detta ämne.

4. Frågeställningar som hjälper dig att hålla dig till ämnet. Här tar du upp

vad du vill ta reda på/vad ditt arbete skall innehålla.

5. Metod här berättar du hur du har arbetat.

6. Faktadel där du presenterar de fakta som du hittat.

7. Diskussionsdel där du gör egna reflektioner och drar slutsatser.

8. Avslutning/sammanfattning där du kortfattat besvarar dina frågor som

du skrev ner under punkten ”frågeställningar” och rundar av arbetet.

9. Källförteckning där du i bokstavsordning anger var du hämtat fakta.

10. Källkritik.

 
 
 

Din uppsats ska vara 2-4 sidor exklusive din källkritik och lämnas in valfri dag vecka 5. Dock senast fredag 31 januari!!

Novelltävling

Kategori: Allmänt

 

Vasa Reals novelltävling 2013

Alla elever på Vasa Real välkomnas till att delta i årets novelltävling. En vinnare per årskurs kommer att utses av en jury och tillkännages under skolans nobellunch 10 december. Vinnarna belönas med diplom och ett fint pris!

Novellen kan handla om vad som helst och det kan t ex vara en novell som du tidigare skrivit i svenskan. Novellen ska vara ca 1 -4 sidor i stl 12 om du skriver på dator. Glöm inte att märka ditt bidrag med namn och klass!

Du lämnar in ditt bidrag i bibliotekets brevlåda senast tisdag 3:e december

 

 Lycka till önskar

Karin och Nathalie

Uppgift globalisering

Kategori: Allmänt

Frågor att undersöka:

·         Beskriv produkten!

·         Vilket företag ligger bakom produkten?

·         Var har produkten producerats?

·         Har produkten olika delar som producerats i flera länder/städer?

·         På vilket sätt är din produkt en del av en globaliserad värld?

·         Vilken påverkan får din valda produkt på miljö, människa och samhälle utifrån olika perspektiv såsom transport, kommunikation, utsläpp och arbetsvillkor)?

·         Framtida perspektiv på din produkt. Hur kan din produkt komma att påverka miljö, människa och samhälle i framtiden?

9B läser Sågverksungen av Vibeke Olsson

Kategori: Allmänt

 
Sågverksungen är en roman som utifrån elvaåriga Brickens perspektiv skildrar det svenska samhället för arbetarna på sågverket i Svartvik. Året är 1879 och villkoren för arbetarna blir allt sämre och en strejk bryter ut. Romanens huvudperson ger oss en inblick i ett samhälle som många av oss har glömt men som inte för allt för länge sen var många svenskars vardag.
 
Klass 9B kommer i fyra veckor att läsa romanen och utdrag ur elevernas läsloggar kommer att publiceras på bloggen.
 
 

Frågor om praouppgiften

Kategori: Allmänt

Hej klass 9E!
 
Hoppas att alla ni har trivts bra på era praoplatser och att ni har haft det bra dessa två veckor. Det har faktiskt varit lite tomt utan er på skolan så det ska bli kul att se er igen efter lovet!
 
Angående praouppgiften så har det inkommit några frågor som jag tänkte ta upp här på bloggen. Om ni skulle ha fler frågor som ni vill ha svar på under lovet så skriv dessa i kommentarfältet så ska jag försöka besvara dem.
 
 
Fråga 1: Några av frågorna går inte att svara på utifrån min praoplats, hur gör jag då?
Svar: Eftersom ni har så olika praktikplatser så är frågorna i uppgiften allmänna för att förhoppningsvis passa de flesta företag. Men det kan givetvis vara så att någon enstaka fråga inte passar det företag som ni praktiserar på. Då försöker du i första hand att anpassa/göra om frågan så att den passar till ditt företag och i andra hand så stryker du frågan helt.
 
Fråga 2: Vad menas med analys i den här uppgiften och vad exakt betyder analys?
Svar: Själva ordet analys betyder att sönderdela och det innebär att man ser på en frågeställning utifrån olika perspektiv. Genom att besvara frågorna under varje rubrik så har du börjat analyser dvs sönderdela ett ämne utifrån olika perspektiv. När alla frågorna är besvarade så sammanfattar det du kommit fram till och dina egna reflektioner kring ämnet. När du har gjort detta så har du gjort en analys!
 
 
Trevligt höstlov!! / Nathalie
 

Planering av disco 24 oktober

Kategori: Allmänt

Stationer/försäljning:

 • Korvförsäljning: Lisa, Greta
 • Bakstånd: Britta, Theo, Hilding
 • Inträde: Cedric, Matilda
 • Dj: Filippa
 • Läskförsäljning: Allan
 • Godis: William
 • Popcorn: Emma?
 • Lekledare: Fredrika, Leo
 • Planscher: Melle, Julia, Josefin, Marc
 • Informatörer: Kristelle och Adrian GW, Sara och Hampus
 • Lottförsäljning: Adrian B
 • Spökrunda (spöken): Kristelle, Axel, Sebbe, Isak, Arvid, Hjalmar, Adrian GW, Sara, Jocke
 

Rekvisita till spökrunda behövs så meddela Fredrika eller Filippa om ni kan bidra!