svenskamednathalie.blogg.se

Nathalie Sandstedt, lärare i svenska på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm

Inför boksamtal

Kategori: Allmänt

Under boksamtalet ska alla i gruppen läsa ett stycke ur romanen och sedan ställa en diskussionsfråga till övriga i gruppen. Under samtalet ansvarar du för att fördela ordet och styra diskussionen. Du ska även sammanfatta diskussionen och avsluta med att berätta hur du själv resonerar.  

Bedömning:

-          Din förmåga att leda en diskussion.

-          Din förmåga att delta i en diskussion.

-          Din förmåga att lyssna och bygga vidare på vad andra tidigare har sagt.

-          Din förmåga att reflektera kring budskap och underliggande budskap i text.

-          Din förmåga att uttrycka dig muntligt i form av ordval, tydlighet och kommunikation.

 

Förberedelser:

1.      Läs ut boken och färdigställ dina uppgifter till boken.

2.      Välj ut ett stycke i boken som du vill läsa upp och diskutera.

3.      Förbered en diskussionsfråga och fundera även över lämpliga följdfrågor.

4.      Öva på att läsa texten med flyt och inlevelse.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: