svenskamednathalie.blogg.se

Nathalie Sandstedt, lärare i svenska på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm

Skapa spänning med hjälp av spänningskurvan

Kategori: Allmänt

Att berätta på ett spännande och intressant sätt är något utav det svåraste för en författare! Ett användbart knep som man kan använda sig av är den så kallade spänningskurvan. Spänningskurvan illustrerar hur olika händelser i en story bör fördelas för att skapa en spännande handling. Skillnaden mellan en tråkig film eller bok ligger ofta i hur väl författaren lyckats bygga upp en spänning i filmen eller bokens handling.
 
Indelning i olika akter/delar
Dela in din story (berättelse) i tre delar:
Akt 1: Inledning och presentation av karaktärerna och grundförutsättningarna för storyn.
Fördjupning = Något händer som fördjupar storyn t ex att huvudpersonen stöter på ett stort problem.
Akt 2: I akt två trappas konflikten upp, här är tempot högt och det kan hända väldigt mycket på kort tid. Spänningen byggs upp - hur ska det gå för huvudpersonen?
Akt 3: I sista delen så ska konflikten lösas och gärna på något oväntat sätt. Efter det att lösningen avslöjats är det dags att avsluta.
 

Självbiografier årskurs 7

Kategori: Allmänt

Året är 2030, du är i tjugoårsåldern och har nått en punkt i livet där du känner att det är dags att berätta ditt livs historia. Du tar upp pennan och börjar skriva på din självbiografi!

Du behöver inte skriva hela din självbiografi utan endast ett kapitel som tar upp en del av ditt liv. Välj mellan att skriva om ett av alternativen nedan:  

  • Uppväxten: Barndomen, tonårstiden, skolan, vänner och familj. Fokus på det som påverkat din framtid.

 

  • Vägen till framgång: Du är framgångsrik inom valfritt område t ex är du en skicklig läkare eller en berömd skådespelerska. Men vägen till framgång har inte varit helt lätt, du har fått kämpa för att nå dina drömmar!

 

  • Mitt liv år 2030: Hur ser ditt liv ut i framtiden? Vad jobbar du med? Är du känd för något? Har du familj? Detta kapitel fokuserar på att beskriva ditt framtida liv år 2030.

 

Tänk på!

Skriv din biografi i jag-form

Använd rätt tempus. Skriver du om något som har hänt ska du skriva i preteritum (dåtid.) Skriver du om något som händer nu ska du skriva i presens (nutid.)

Använd ett målande och beskrivande språk. Försök att beskriva händelser, miljöer, personer och känslor på ett utförligt sätt. Använd gärna liknelser som vi tränat på tidigare.

Inledning och avslutning ska finnas med.

Försök att skapa en spänningskurva när du berättar, (se nedan separat inlägg.)

 
Lycka till! / Nathalie