svenskamednathalie.blogg.se

Nathalie Sandstedt, lärare i svenska på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm

Självbiografier årskurs 7

Kategori: Allmänt

Året är 2030, du är i tjugoårsåldern och har nått en punkt i livet där du känner att det är dags att berätta ditt livs historia. Du tar upp pennan och börjar skriva på din självbiografi!

Du behöver inte skriva hela din självbiografi utan endast ett kapitel som tar upp en del av ditt liv. Välj mellan att skriva om ett av alternativen nedan:  

  • Uppväxten: Barndomen, tonårstiden, skolan, vänner och familj. Fokus på det som påverkat din framtid.

 

  • Vägen till framgång: Du är framgångsrik inom valfritt område t ex är du en skicklig läkare eller en berömd skådespelerska. Men vägen till framgång har inte varit helt lätt, du har fått kämpa för att nå dina drömmar!

 

  • Mitt liv år 2030: Hur ser ditt liv ut i framtiden? Vad jobbar du med? Är du känd för något? Har du familj? Detta kapitel fokuserar på att beskriva ditt framtida liv år 2030.

 

Tänk på!

Skriv din biografi i jag-form

Använd rätt tempus. Skriver du om något som har hänt ska du skriva i preteritum (dåtid.) Skriver du om något som händer nu ska du skriva i presens (nutid.)

Använd ett målande och beskrivande språk. Försök att beskriva händelser, miljöer, personer och känslor på ett utförligt sätt. Använd gärna liknelser som vi tränat på tidigare.

Inledning och avslutning ska finnas med.

Försök att skapa en spänningskurva när du berättar, (se nedan separat inlägg.)

 
Lycka till! / Nathalie

Kommentarer


Kommentera inlägget här: