svenskamednathalie.blogg.se

Nathalie Sandstedt, lärare i svenska på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm

Tips på bra hemsidor inför FN-provet

Kategori: SO 9E

Hej klass 9E!
 
Inför provet har ni fått ett informationshäfte av mig. Detta häfte har jag hämtat från so-rummet.se så om någon har tappat bort sitt häfte kan ni gå in där. Andra användbara sidor är:
 
www.millenniemalen.nu

Övningsfrågor inför samhällskunskapsprov fredag 11/4

Kategori: SO 9E

1.      Varför bildades FN 24 oktober 1945?

2.      Vad är FN och vad är inte FN?

3.      Vilka är FN:s 4 huvudmål?

4.      På vilket sätt kan man säga att mål 2-4 gör att man på längre sikt kan uppnå mål 1?

5.      Vilka är FN:s tre verksamhetsområden? Berätta kort om varje område och hur de är kopplade till FN:s 4 huvudmål.

6.      Vad är en konvention och en kärnkonvention?

7.      Hur jobbar FN för att säkerställa att medlemsstaterna följer sina åtaganden?

8.      Varför formulerades FN:s 8 milleniemål?

9.      Vilka är de 8 milleniemålen?

10.  Beskriv relationen mellan milleniemålen och FN:s 4 huvudmål.

11.  Hur finansierar FN sin verksamhet? Vilka ekonomiska problem kan du se i detta system?

12.  Beskriv FN:s organisatoriska uppbyggnad utifrån nyckelorden: Generalsekreterare, generalförsamling, säkerhetsrådet, sekretariatet, ekonomiska och sociala rådet samt internationella domstolen.

13.  Diskussionen kring veto-rätten. Beskriv innebörden av vetorätten och vilka länder som har den. Diskutera också kring vilka konsekvenser vetorätten kan få för FN:s arbete.

14.  FN i framtiden: Idag kritiseras FN för att organisationen inte är så stark och slagkraftig som den skulle kunna vara. Inom vilka områden skulle FN kunna bli mer effektiva och vilka förbättringsåtgärder krävs då?

15.  Varför behövs FN anser du?