svenskamednathalie.blogg.se

Nathalie Sandstedt, lärare i svenska på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm

Mallar för olika texttyper

Kategori: Allmänt

Hej!
 
Inför nationella proven på torsdag kom några elever med önskemålet att jag skulle publicera de mallar för olika texttyper som vi gått igenom i svenskan. Lycka till med uppsatsskrivandet, jag vet att ni alla kan skriva mycket läsvärda texter så ta det lugnt på torsdag!
 
 

Mall för krönika:

Krönikans rubrik
Inledning
Inledningen ger läsaren en bakgrund till ämnet och sammanfattar krönikans huvudinnehåll. Texten kan börja i en enkel personlig händelse, t ex något som läsaren kan känna igen sig i. Sedan ska den handla om något som är viktigt/engagerande och gärna aktuellt.

Brödtext Detta är krönikans mest omfattande del. Brödtexten innehåller huvuddelen av krönikan. Beskriv dina tankar i ämnet och varför det är viktigt och aktuellt. Du får gärna vara personlig i tonen och använda dig av språket på ett lekfullt och stämningsgivande sätt.

Avslutande och sammanfattande del
Denna del sammanfattar krönikans huvudinnehåll och drar ofta en slutsats.
En bra krönika reagerar folk på - positivt eller negativt.

 

Mall för debattartikel:

I debattartikeln argumenterar skribenten för en viss hållning i en aktuell fråga. Författaren har tagit klar ställning och försöker övertyga läsaren om att detta är det enda förnuftiga sättet att förhålla sig till en fråga eller att lösa ett problem.

En debattartikel skall förstås vara debatterande till karaktären. Någon ska ju känna sig manad att föra debatten vidare och argumentera emot. Men det är samtidigt viktigt att artikeln är saklig och att påståenden underbyggs med fakta. Löst tyckande hör inte hemma i en debattartikel. Det är också värdefullt om läsaren har fått veta något nytt, efter att ha tagit del av artikeln.

Debattartikels rubrik (Kan med fördel påvisa din ståndpunkt i frågan)


Inledning: Det är viktigt att man börjar artikeln med något som verkligen fångar läsaren och får den att hänga kvar till slutet.

Brödtext: Detta är debattartikelns mest omfattande del. Brödtexten innehåller huvuddelen av debattartikeln och nedan följer några exempel på upplägg.


• Efter inledningen kan du börja med att presentera den fråga du tar upp lite mer noggrant, så att läsaren får kunskaper i ämnet.


• Presentationen leder i sin tur fram till en analys, där problem definieras och slutsatser dras. Till exempel vad orsakerna är bakom det ökande användandet av skjutvapen. Tänk på att framföra både för och motargument för din sak.


• För att ge debatten intensitet, kan det sedan vara dags att kritisera något eller någon mot bakgrund av de slutsatser du dragit. Undvik raljant ton och hård personkritik. Det är bättre att vara skarp i kritiken i sakfrågor.


Avslutning: Slutligen bör en bra debattartikel innehålla egna konstruktiva förslag till lösningar eller förbättringar. Efter att du framfört dina egna förslag avslutar du artikeln på ett genomtänkt sätt.

 

 

 

Mall för insändare:

En insändare är ett brev till en tidning från en läsare som skriver vad han/hon tycker om något. Vissa insändare är svar på andra insändare.

Instruktion:

 

·           Skriv en rubrik till din insändare.

·           Beskriv problemet eller situationen enkelt och   tydligt. Säg det viktigaste först!

·           Skriv var du har fått din information ifrån.

·           Skriv varför det är ett problem. Hur har det blivit   så här?

·           Förklara hur du tycker att problemet ska lösas.

·           Skriv vem du tycker ska lösa det.

·           Tänk på att avsluta på ett genomtänkt sätt.

·           Skriv under med namn eller en signatur.

 

 

 

Mall för brev:

Brev kan ha olika syften och olika typer av mottagare. Det är skillnad att skriva ett brev till en privatperson t ex en vän och att skriva ett brev till ett företag t ex i ett cv. Idag är det vanligare att vi mailar än att vi skriver och skickar brev per post men genren är likvärdig.

Instruktion:


1) Skriv datum på brevet (högst upp till höger).
2) Börja brevet med ett hälsningsord som passar.
3) Skriv med ett språk som passar den som ska få brevet. Skriv inte på samma sätt när du söker ett jobb, som när du skriver till en kompis.
4) Tänk på vad vet mottagaren (personen som ska få brevet) om dig?
5) Avsluta brevet med ett hälsningsord.
6) Underteckna brevet för hand.

 

Du kan skriva datum så här:
Stockholm den 12 maj 2011
Stockholm 12/5 2011
Stockholm 2011-05-12

Inledande hälsning:
Kära Johan,
Hej Johan!
Kära mamma,
Hejsan Mia!
Till personalchefen!

Avslutande hälsning
Hälsningar,
Med vänlig hälsning,
Kära / vänliga / varma hälsningar,
Kramar,

 

 

 

Mall för novell:

 

Enkelt sagt kan man säga att en novell är en förenklad roman. En novell består av en kort berättelse med en huvudhandling, till skillnad från en roman som är längre, mer komplex och har ett lägre tempo.

Innan man börjar skriva en novell finns det vissa saker som man ska ha tänkt igenom. Nedan finns en mall för detta:

·         Huvudhandlingen – Vad ska novellen handla om? Denna handling blir den ”röda tråden” i novellen. Håll dig till denna handling utan större sidospår.

·         Slutet – Handlingen används för att bygga upp till historiens höjdpunkt, där den vänder och börjar närma sig slutet. Bestäm hur novellen ska sluta och tänk på vilken handling och höjdpunkt som ska leda dit.

·         Titel – när du vet vad novellen ska handla om kan du börja fundera på en titel. Kommer du inte på någon direkt kan du hitta på en senare i skrivandet.

·         Rollfigurer – Kom fram till vilka rollfigurer som ska finnas med. Tänk på att det ska vara intressanta personer som fångar läsarens intresse.

·         Miljö – Var utspelar sig novellen? Se även här till att välja en miljö som du beskriver och ger liv. Det underlättar att ta en miljö som du känner väl till, då blir det lättare att göra en bra beskrivning.

·         Budskap – En novell måste inte ha ett budskap, men det kan göra den mer intressant för läsaren. Det kan också underlätta när du ska skriva slutet om du har ett budskap som du vill föra fram.

Kommentarer

 • Ulrika säger:

  Hej Nathalie!

  Jag tänkte höra om jag får använda din fina mall i mitt arbete med eleverna på Bergskolan i Luleå :)

  Mvh Ulrika

  Svar: Självklart!
  Svenska med Nathalie

  2015-02-12 | 09:54:13

Kommentera inlägget här: