svenskamednathalie.blogg.se

Nathalie Sandstedt, lärare i svenska på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm

Retoriska figurer

Kategori: Allmänt

Retoriken är full av språkliga krumbukter, och de retoriska figurerna är många. Här får du
de vanligast förekommande, vad de betyder och hur de används.
 
Metafor: Bildspråk där man ger ord och uttryck en annan betydelse än de egentligen har.
T.ex. Månen är en stor ost (hur är månen egentligen?)
 
Liknelse: Bildspråk som jämför någonting med någonting annat. T.ex. ”Min älskling, du är
som en ros”
 
Retorisk fråga: En fråga som inte kräver några svar, antingen som är uppenbar för åhörarna
eller som lämnas öppen att fundera på.
 
Stegring: Att förklara vidden av någonting genom att stegra, t.ex. ”Medborgare i Bollnäs,
Hälsingland, Sverige”. (Jämför med komparation av adjektiv)
 
Upprepning/Anafor: Att upprepa ord eller uttryck förstärker betydelsen. T.ex. ”I have a
dream” – Martin Luther King
 
Allitteration: Bokstavsrim där orden innehåller samma konsonantljud. ”Basker-Bosse”-
monologen av Claes Eriksson är ett exempel.
 
Eufemism: Förskönande omskrivning, ibland för att undvika att trampa någon på tårna,
ibland för att roa åhörarna. T.ex. ”hygientekniker” eller ”lokalvårdare” istället för ”städare”,
”lämnat byggnaden”, ”trillat av pinn” eller liknande istället för ”dött”, ”mellan jobb” istället
för ”arbetslös”.
 
Fundera nu över hur du kan få in retoriska figurer i ditt tal. Vad kan du förstärka i
talet? Vilka retoriska figurer passar? Prova dig fram!

Inför boksamtal

Kategori: Allmänt

Under boksamtalet ska alla i gruppen läsa ett stycke ur romanen och sedan ställa en diskussionsfråga till övriga i gruppen. Under samtalet ansvarar du för att fördela ordet och styra diskussionen. Du ska även sammanfatta diskussionen och avsluta med att berätta hur du själv resonerar.  

Bedömning:

-          Din förmåga att leda en diskussion.

-          Din förmåga att delta i en diskussion.

-          Din förmåga att lyssna och bygga vidare på vad andra tidigare har sagt.

-          Din förmåga att reflektera kring budskap och underliggande budskap i text.

-          Din förmåga att uttrycka dig muntligt i form av ordval, tydlighet och kommunikation.

 

Förberedelser:

1.      Läs ut boken och färdigställ dina uppgifter till boken.

2.      Välj ut ett stycke i boken som du vill läsa upp och diskutera.

3.      Förbered en diskussionsfråga och fundera även över lämpliga följdfrågor.

4.      Öva på att läsa texten med flyt och inlevelse.

Grupper för boksamtal 9F

Kategori: Allmänt

Fredag 7/11
 
kl: 08:35
Leo, Hugo, Maja, Harald, Selma
 
kl: 09:00
Alice K, Gabriella, Laban
 
 
Onsdag 12/11
 
kl: 09:30
Alice R, Olivia, Vilma, Per, Agnes
 
Fredag 14/11
kl: 08:35
Oscar, Nora, Oden, Anna, Michaela
 
kl: 09:00
Walter, Marie, Cornelia, Dana, Filip