svenskamednathalie.blogg.se

Nathalie Sandstedt, lärare i svenska på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm

Mall för filmanalys

Kategori: Allmänt

Allting består av delar och så även en film. För att analysera en film gäller det att dela upp filmen i dess olika beståndsdelar. De olika delarna studeras och undersöks närmare var för sig men det är också viktigt att undersöka hur de olika delarna relaterar till varandra och hur de hör ihop.

För att komma igång följer nedan i del A en instruktion för hur man kan undersöka vilka delar filmen är uppbyggd av. Del B är en instruktion för hur en skriftlig filmanalys kan se ut.

A

Fundera över vilka tänkbara delar det finns att undersöka, nedan finns några exempel att fundera över.

 

• Händelseförlopp i filmen

 

• Finns det starka scener eller händelser i filmen? Viktigaste scener/händelser i filmen?

 

• Vem eller vilka är huvudpersoner och vilka bipersoner finns i filmen? (egenskaper, bakgrunder, relationer, utveckling, betydelse i filmen etc.)

 

• Vem och vad är det som driver handlingen framåt i filmen?

 

• Ta fram och beskriv filmens vändpunkt/er?

 

• Filmens titel

                                                                    

• I vilken miljö/miljöer utspelas filmen och vilken är dess betydelse i filmen?

 

• Hur gestaltas filmen i tid? Sker allt i nutid eller växlar tidsperspektivet? Vilken roll spelar tiden i filmen?

 

• Hur är filmen tekniskt gjord och vilken betydelse har det som t.ex. ljus, ljud, musik, kameravinklar?

 

• Frågor och funderingar som filmen väcker. Budskap? Hur uttrycks budskapet i filmen?

 

B

Efter att du har studerat filmens olika delar enligt instruktion A är det dags att börja med den skriftliga inlämningsuppgiften. Börja med en kort inledning och presentation av filmen samt skriv ett kort referat av filmens handling. Utgå sedan från det du fått fram i din genomgång av filmen. Fokusera på de delar och relationer som du anser är betydelsefulla och skriv din analys av filmen (du behöver alltså inte ha med alla delar i din analys). Arbeta igenom din text för att få de olika delarna av din analys att hänga ihop.

 

Bedömning:

Din analys kommer att bedömas enligt en särskild matris för filmanalys. Ett tips för dig som arbetar mot de högre betygen är att tänka på helheten och textens läsvärde.

Formalia: ca 2-3 sidor datorskrivet i stl 12.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: