svenskamednathalie.blogg.se

Nathalie Sandstedt, lärare i svenska på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm

Självbiografier årskurs 7

Kategori: Allmänt

Året är 2030, du är i tjugoårsåldern och har nått en punkt i livet där du känner att det är dags att berätta ditt livs historia. Du tar upp pennan och börjar skriva på din självbiografi!

Du behöver inte skriva hela din självbiografi utan endast ett kapitel som tar upp en del av ditt liv. Välj mellan att skriva om ett av alternativen nedan:  

  • Uppväxten: Barndomen, tonårstiden, skolan, vänner och familj. Fokus på det som påverkat din framtid.

 

  • Vägen till framgång: Du är framgångsrik inom valfritt område t ex är du en skicklig läkare eller en berömd skådespelerska. Men vägen till framgång har inte varit helt lätt, du har fått kämpa för att nå dina drömmar!

 

  • Mitt liv år 2030: Hur ser ditt liv ut i framtiden? Vad jobbar du med? Är du känd för något? Har du familj? Detta kapitel fokuserar på att beskriva ditt framtida liv år 2030.

 

Tänk på!

Skriv din biografi i jag-form

Använd rätt tempus. Skriver du om något som har hänt ska du skriva i preteritum (dåtid.) Skriver du om något som händer nu ska du skriva i presens (nutid.)

Använd ett målande och beskrivande språk. Försök att beskriva händelser, miljöer, personer och känslor på ett utförligt sätt. Använd gärna liknelser som vi tränat på tidigare.

Inledning och avslutning ska finnas med.

Försök att skapa en spänningskurva när du berättar, (se nedan separat inlägg.)

 
Lycka till! / Nathalie

Mall för filmanalys

Kategori: Allmänt

Allting består av delar och så även en film. För att analysera en film gäller det att dela upp filmen i dess olika beståndsdelar. De olika delarna studeras och undersöks närmare var för sig men det är också viktigt att undersöka hur de olika delarna relaterar till varandra och hur de hör ihop.

För att komma igång följer nedan i del A en instruktion för hur man kan undersöka vilka delar filmen är uppbyggd av. Del B är en instruktion för hur en skriftlig filmanalys kan se ut.

A

Fundera över vilka tänkbara delar det finns att undersöka, nedan finns några exempel att fundera över.

 

• Händelseförlopp i filmen

 

• Finns det starka scener eller händelser i filmen? Viktigaste scener/händelser i filmen?

 

• Vem eller vilka är huvudpersoner och vilka bipersoner finns i filmen? (egenskaper, bakgrunder, relationer, utveckling, betydelse i filmen etc.)

 

• Vem och vad är det som driver handlingen framåt i filmen?

 

• Ta fram och beskriv filmens vändpunkt/er?

 

• Filmens titel

                                                                    

• I vilken miljö/miljöer utspelas filmen och vilken är dess betydelse i filmen?

 

• Hur gestaltas filmen i tid? Sker allt i nutid eller växlar tidsperspektivet? Vilken roll spelar tiden i filmen?

 

• Hur är filmen tekniskt gjord och vilken betydelse har det som t.ex. ljus, ljud, musik, kameravinklar?

 

• Frågor och funderingar som filmen väcker. Budskap? Hur uttrycks budskapet i filmen?

 

B

Efter att du har studerat filmens olika delar enligt instruktion A är det dags att börja med den skriftliga inlämningsuppgiften. Börja med en kort inledning och presentation av filmen samt skriv ett kort referat av filmens handling. Utgå sedan från det du fått fram i din genomgång av filmen. Fokusera på de delar och relationer som du anser är betydelsefulla och skriv din analys av filmen (du behöver alltså inte ha med alla delar i din analys). Arbeta igenom din text för att få de olika delarna av din analys att hänga ihop.

 

Bedömning:

Din analys kommer att bedömas enligt en särskild matris för filmanalys. Ett tips för dig som arbetar mot de högre betygen är att tänka på helheten och textens läsvärde.

Formalia: ca 2-3 sidor datorskrivet i stl 12.

Mall för uppsatsskrivande

Kategori: Allmänt

 
 Så här skall ditt fördjupningsarbete i religion se ut:

 

1. Framsida med titel, ditt eget namn, klass samt eventuella bilder. Tänk på

att titeln skall stämma överens med innehållet i arbetet.

2. Innehållsförteckning med sidnumrering. Tänk på att sidnumreringen

börjar på denna sida.

3. Inledning där du berättar varför du valt att skriva om just detta ämne.

4. Frågeställningar som hjälper dig att hålla dig till ämnet. Här tar du upp

vad du vill ta reda på/vad ditt arbete skall innehålla.

5. Metod här berättar du hur du har arbetat.

6. Faktadel där du presenterar de fakta som du hittat.

7. Diskussionsdel där du gör egna reflektioner och drar slutsatser.

8. Avslutning/sammanfattning där du kortfattat besvarar dina frågor som

du skrev ner under punkten ”frågeställningar” och rundar av arbetet.

9. Källförteckning där du i bokstavsordning anger var du hämtat fakta.

10. Källkritik.

 
 
 

Din uppsats ska vara 2-4 sidor exklusive din källkritik och lämnas in valfri dag vecka 5. Dock senast fredag 31 januari!!

Instruktion till uppsats 9E

Kategori: SO 9E

Uppgift: sekter /frikyrkor/ nyreligiösa rörelser 

Du ska välja en sekt eller frikyrka som du ska fördjupa dig i och skriva en kortare uppsats om. Utifrån de källor du använt ska du också skriva en källkritik.

Innehåll:

-          Historik kring sekten/frikyrkans tillkomst.

-          Antal medlemmar och utbredning.

-          Beskrivning av grundtron inom sekten/frikyrkan. Vad är det man tror på? Om det är en frikyrka på vilket sätt ser man annorlunda på kristendomen jämfört med den traditionella kyrkan?

-          Hur utövar man sin tro? Gudstjänst, samlingslokal, skrifter, levnadsregler, ceremonier och traditioner.

-          Vilken betydelse har gemenskapen och gruppsammanhållningen för gruppen?

-          Varför tror du att denna sekt/frikyrka har tillkommit? Vad fyller sekten för funktion? Tänk både utifrån individ och samhälle.

-          Resonera kring hur du tror att sekten/frikyrkan kommer att utvecklas i framtiden.

Elevtexter utifrån läslogg 4

Kategori: Flyga drake

 

Vad tycker du om romanens slut?

 

”Jag tycker att det är ett mycket sorgligt slut och jag blir arg på Amir för att han fattar så dåliga beslut. Slutet är dock bra och jag tycker inte att något hade behövt ändras. Om slutet hade varit så lyckligt som jag och antagligen många andra läsare skulle velat det skulle vara så hade det inte passat in i boken dystra stämning.”

Pojke 9E

 

”Boken slutar med en återförening mellan Amir och Hassans son. Slutet doftar hopp för Sohrab. Jag upplever att den sätter punkt för Amris dåliga samvete för Hassan. Nu många år senare, i ett land långt ifrån Afghanistan, kan den unga mannen göra vad den lilla pojken Hassan var redo att göra för honom.

Jag kan inte föreställa mig eller önska mig ett annat slut för boken. Människorna i boken Amir, hans fru, Sohrab alla är värda en harmonisk och lycklig tillvaro som boken lämnar mig med. Jag stänger boken och mina tårar faller som flod och hela boken får plötsligt en mening. Innan förstod jag inte hur kan en sådan tråkig, bok med grymma händelser och ett visset språk attrahera mycket uppmärksamhet. I slutet blommar språket, det blir milt, full av Amirs känslor och genomsyras av hans harmoni.”

Flicka 9E

 

Vad tycker du om romanens titel?

 

”Bokens titel tycker jag är mycket passande. Dels för att när de drakflyger så förändras allt. Först vid den stora draktävlingen när Hassan blir våldtagen av Assef men även när Amir flyger drake med Sohrab och man får en känsla av att Amir har lyckats ställa allt till rätta.

Titeln avslöjar inte för mycket om bokens handling som vissa böcker kan göra, men den fångar inte riktigt mitt intresse. För själva titeln låter inte jättespännande. Men efter att man läst boken förstår man varför författaren valde den. ”

Flicka 9E

 

”Titeln Flyga drake passar in perfekt. I början, efter ungefär 1/3 av boken, så tänkte jag på titeln, och kände att den inte passade så jättebra. Visst hade lekt med drakar när de var små men det spelar väll inte en så stor roll, tänke jag. Men när man har läst klart hela boken, först då inser man hur bra den passar in. Draken var det som gjorde Amir och Hassan vilka de var. Draken var också den som gjorde att de drogs isär och Hassan flyttade. Hassan förlät Amir och lärde Shorab hur man flög drake. Men Amir förlät aldrig säg själv för vad han gjorde mot Hassan, vilket jag tycker är bra, för hade han förlåtit sig själv hade jag blivigt väldigt arg, eftersom han var en fegis som inte stod upp för Hassan. Men att boken slutar med att de flyger drake, gör att man som läsare förlåter Amir. Han ger äntligen tillbaka till Hassan, genom att ge Shorab den kärlek han inte kunde ge Hassan när de flyttat. Det känns nästan som att Hassan är där i de sista sidorna. Det är en väldigt rörande scen.”

Flicka 9E

 

Skulle du kunna rekommendera boken?

 

”Jag skulle definitivt rekommendera boken till en kompis just för att den är unik i sin handling och hur författaren skriver. När både handlingen och texten samspelar tycker jag att en bok inte kan bli mycket bättre. Sedan är böcker också en smakfråga, som t.ex. vad för genrer man gillar eller om man gillar långa eller korta böcker. Det är det som är svårt när man rekommenderar böcker, men i det stora hela är den väldigt bra och kan verkligen rekommenderas att läsas.”

 Pojke 9E

 

”Jag skulle verkligen rekommendera ”Flyga drake” till kompisar som gillar att gråta åt en bok dessutom gillar böcker som har så mycket känslor i sig. Jag tyckte aldrig att boken var lång tråkig och dålig som jag brukar tycka i vissa böcker så det var magisk. Det är svårt att säga att den motsvarar mina förväntningar eftersom att jag har sett filmen för några år sen, men jag tyckte att filmen var hur vacker som helst, men jag kan bara säga att boken var 1000 gånger så bättre. Jag tyckte dessutom om att det var persiska ord blandat i svenska orden. Man fick verkligenen känsla för boken och kunde fantisera allt fram för sig. ”Flyga drake” är nog den bästa boken jag någonsin har läst eftersom att jag fick ett starkt band till händelserna, jag kände mig ledsen men ändå glad. Man blev fylld och rörd av någons ord och det var hur coolt som helst. Så jag kan bara säga att det var värd tiden som jag la ner på boken och man ska vara beredd att ha näsdukar vid sidan om.”

Flicka 9E

Uppgift: Läslogg 4

Kategori: Flyga drake

Läslogg 4

Nu har du läst ut boken och du ska skriva en avslutande läslogg där du:

-  Hur slutar boken?

-  Tycker du att det är ett bra slut eller hade du önskat en annan avslutning? Motivera!

-   Vad tycker du om romanens titel? Tycker du att det är en passande titel eller tycker du att romanen skulle hetat något annat?

-  Vad tycker du om boken? Motsvarar den dina förväntningar? Kan du rekommendera den till en kompis? Motivera!

 
 
Tips från Nathalie!
 
Jobba ordentligt med denna sista läslogg. Här kan du verkligen sammanfatta dina tankar om boken och fundera kring vad boken betytt för dig!
 

Uppgift: Läslogg 3

Kategori: Flyga drake

Läslogg 3

Du ska ha läst ca 200 sidor och du ska skriva en läslogg där du berättar om:

-          Vad finns det för olika teman i boken? (Teman= ämnen) Kärlek och vänskap är exempel på två teman. Beskriv utförligt om minst två olika teman i boken och ge tydliga exempel.

SO - uppgift

Kategori: SO 9E

 

Examinationsuppgift - Kalla kriget

1. Kalla kriget (1945- 1991) – Varför startar det kalla kriget och hur utvecklas det? Samt vilka konsekvenser gav det upphov till. Resonera om orsaker till de olika förändringar som sker i samhället och konsekvenser för samhället och människorna som levde då i olika delar av världen. Resonera kring varför människor och stater agerade som de gjorde i situationer som uppstod under det kalla kriget.

Källkritik– Skriv om de källor du använt och resonera kring deras trovärdighet.

2.  Diskussionsfråga i grupp: Vem eller vilka kommer att ha makten över världen i framtiden? Resonera kring olika tänkbara utvecklingslinjer angående maktförhållanden i världen i framtiden och motivera vad som talar för dessa genom att hänvisa till händelser och förhållanden förr och idag.

 

Inlämning torsdag vecka 38, Lycka till!!

Uppgift läslogg 2

Kategori: Flyga drake

 

Läslogg 2

När du har läst cirka 120 sidor ska du skriva en läslogg där du:

-          Gör en sammanfattning av vad du hittills har läst.

-          Vad tycker du om romanen så här långt?

-          Vad tror du kommer att hända?

-          Vad hoppas du kommer att hända?

Uppgift: Läslogg 1

Kategori: Uppgifter

Läslogg 1

Du ska ha läst ca 60 sidor och har nu börjat komma in i handlingen. Du ska nu skriva en läslogg där du berättar om:

-         Hur börjar boken? Skriv av inledningen (ca 3-5 meningar.) Hur har författaren valt att inleda romanen? Kastas vi rakt in i handlingen eller börjar man med en bakgrundshistoria? Vad tycker du om inledningen? Är det en spännande inledning? Blir man nyfiken att läsa vidare? Om inte varför?

-         Vem är huvudperson? Berätta om huvudpersonen: Namn, ålder, yrke, egenskaper och roll i romanen. Skriv även av ett stycke i romanen där huvudpersonen beskrivs. Reflektera över personbeskrivningen: Vad får vi veta om personen? Vad får vi inte veta om personen? Framställs personen sympatiskt/osympatiskt?