svenskamednathalie.blogg.se

Nathalie Sandstedt, lärare i svenska på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm

Fattiga och rika länder

Kategori: SO 9E

Du ska skriva en uppsats om ditt valda land som ska innehålla följande:

1.     Välj ett land som kategoriseras som ett ”fattigt land”

2.     Geografiska förutsättningar – Resurser, läge, klimat, näringar, handel, kommunikation, transport, HDI, befolkningsutveckling, urbaniseringsgrad

3.     Historik – Utveckling från 1700- talet till idag

4.     Samhälle – hur styrs landet? ekonomi (t ex BNP)

5.     Resonemang

·        Resonera om landets utvecklingsbehov och möjligheter? Grunda ditt resonemang utifrån fakta och utvecklingsmodellerna.

·        Sätt ditt lands utveckling i relation till Sveriges.

·        Resonera om landets framtidsutsikter. Hur skulle situationen i det bli bättre utifrån ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet? För individen, för samhället och naturen. Vilka problem kan komma att uppstå av dina lösningsförslag? Använd fakta om landet och de utvecklingsmodeller vi gått igenom i ditt resonemang.

Kommentarer


Kommentera inlägget här: