svenskamednathalie.blogg.se

Nathalie Sandstedt, lärare i svenska på högstadieskolan Vasa Real i Stockholm

Skapa spänning med hjälp av spänningskurvan

Kategori: Allmänt

Att berätta på ett spännande och intressant sätt är något utav det svåraste för en författare! Ett användbart knep som man kan använda sig av är den så kallade spänningskurvan. Spänningskurvan illustrerar hur olika händelser i en story bör fördelas för att skapa en spännande handling. Skillnaden mellan en tråkig film eller bok ligger ofta i hur väl författaren lyckats bygga upp en spänning i filmen eller bokens handling.
 
Indelning i olika akter/delar
Dela in din story (berättelse) i tre delar:
Akt 1: Inledning och presentation av karaktärerna och grundförutsättningarna för storyn.
Fördjupning = Något händer som fördjupar storyn t ex att huvudpersonen stöter på ett stort problem.
Akt 2: I akt två trappas konflikten upp, här är tempot högt och det kan hända väldigt mycket på kort tid. Spänningen byggs upp - hur ska det gå för huvudpersonen?
Akt 3: I sista delen så ska konflikten lösas och gärna på något oväntat sätt. Efter det att lösningen avslöjats är det dags att avsluta.
 

Självbiografier årskurs 7

Kategori: Allmänt

Året är 2030, du är i tjugoårsåldern och har nått en punkt i livet där du känner att det är dags att berätta ditt livs historia. Du tar upp pennan och börjar skriva på din självbiografi!

Du behöver inte skriva hela din självbiografi utan endast ett kapitel som tar upp en del av ditt liv. Välj mellan att skriva om ett av alternativen nedan:  

  • Uppväxten: Barndomen, tonårstiden, skolan, vänner och familj. Fokus på det som påverkat din framtid.

 

  • Vägen till framgång: Du är framgångsrik inom valfritt område t ex är du en skicklig läkare eller en berömd skådespelerska. Men vägen till framgång har inte varit helt lätt, du har fått kämpa för att nå dina drömmar!

 

  • Mitt liv år 2030: Hur ser ditt liv ut i framtiden? Vad jobbar du med? Är du känd för något? Har du familj? Detta kapitel fokuserar på att beskriva ditt framtida liv år 2030.

 

Tänk på!

Skriv din biografi i jag-form

Använd rätt tempus. Skriver du om något som har hänt ska du skriva i preteritum (dåtid.) Skriver du om något som händer nu ska du skriva i presens (nutid.)

Använd ett målande och beskrivande språk. Försök att beskriva händelser, miljöer, personer och känslor på ett utförligt sätt. Använd gärna liknelser som vi tränat på tidigare.

Inledning och avslutning ska finnas med.

Försök att skapa en spänningskurva när du berättar, (se nedan separat inlägg.)

 
Lycka till! / Nathalie

Läsanvisningar Mina drömmars stad

Kategori: Allmänt

Fredag v.3 s 40
Fredag v.4 s. 90
Fredag v.5 s. 130
Fredag v.6 s.169
Fredag v.7 s 208
Fredag vecka 8 ska du ha läst ut boken!

Varje fredag har vi boksamtal utifrån veckans läsbeting.

Uppgift 1: Mina drömmars stad 2015

Kategori: Allmänt

Muntlig presentation utifrån en egentagen bild:

Du ska ta en bild av valfrit motiv som du tycker symboliserar ditt Stockholm. Utifrån bilden ska då hålla en kort muntlig presentation inför klassen. Tidsramen är ungefär 2-5 minuter. Tänk på att ha en tydlig inledning och avslutning och ha som mål att verkligen försöka nå fram till din publik! Vad vill du att publiken ska känna? Utifrån svaret på den frågan kan du bygga upp din presentation rent retoriskt med röstläge, kroppspråk och retoriska knep t ex upprepning.

Förslag på hjälpmedel:
Powerpoint
Musik
Citat

Redovisning sker vecka 4: tisdag 20 januari och onsdag 20 januari

Mina drömmars stad 2015

Kategori: Allmänt

Höstterminen startar med projektet "Mina drömmars stad 2015" där vi bland annat kommer att läsa Per Anders Fogelströms klassiska roman om 1800-talets Stockholm. Vi kommer också att diskutera och skriva om dagens Stockholm. Vi kommer att hålla en presentation, skriva en krönika och skriva en novell samtliga under rubriken "Mina drömmars stad." En del av texterna kommer att publiceras i en bok i samarbete med projektet KUL1415.

Retoriska figurer

Kategori: Allmänt

Retoriken är full av språkliga krumbukter, och de retoriska figurerna är många. Här får du
de vanligast förekommande, vad de betyder och hur de används.
 
Metafor: Bildspråk där man ger ord och uttryck en annan betydelse än de egentligen har.
T.ex. Månen är en stor ost (hur är månen egentligen?)
 
Liknelse: Bildspråk som jämför någonting med någonting annat. T.ex. ”Min älskling, du är
som en ros”
 
Retorisk fråga: En fråga som inte kräver några svar, antingen som är uppenbar för åhörarna
eller som lämnas öppen att fundera på.
 
Stegring: Att förklara vidden av någonting genom att stegra, t.ex. ”Medborgare i Bollnäs,
Hälsingland, Sverige”. (Jämför med komparation av adjektiv)
 
Upprepning/Anafor: Att upprepa ord eller uttryck förstärker betydelsen. T.ex. ”I have a
dream” – Martin Luther King
 
Allitteration: Bokstavsrim där orden innehåller samma konsonantljud. ”Basker-Bosse”-
monologen av Claes Eriksson är ett exempel.
 
Eufemism: Förskönande omskrivning, ibland för att undvika att trampa någon på tårna,
ibland för att roa åhörarna. T.ex. ”hygientekniker” eller ”lokalvårdare” istället för ”städare”,
”lämnat byggnaden”, ”trillat av pinn” eller liknande istället för ”dött”, ”mellan jobb” istället
för ”arbetslös”.
 
Fundera nu över hur du kan få in retoriska figurer i ditt tal. Vad kan du förstärka i
talet? Vilka retoriska figurer passar? Prova dig fram!

Inför boksamtal

Kategori: Allmänt

Under boksamtalet ska alla i gruppen läsa ett stycke ur romanen och sedan ställa en diskussionsfråga till övriga i gruppen. Under samtalet ansvarar du för att fördela ordet och styra diskussionen. Du ska även sammanfatta diskussionen och avsluta med att berätta hur du själv resonerar.  

Bedömning:

-          Din förmåga att leda en diskussion.

-          Din förmåga att delta i en diskussion.

-          Din förmåga att lyssna och bygga vidare på vad andra tidigare har sagt.

-          Din förmåga att reflektera kring budskap och underliggande budskap i text.

-          Din förmåga att uttrycka dig muntligt i form av ordval, tydlighet och kommunikation.

 

Förberedelser:

1.      Läs ut boken och färdigställ dina uppgifter till boken.

2.      Välj ut ett stycke i boken som du vill läsa upp och diskutera.

3.      Förbered en diskussionsfråga och fundera även över lämpliga följdfrågor.

4.      Öva på att läsa texten med flyt och inlevelse.

Grupper för boksamtal 9F

Kategori: Allmänt

Fredag 7/11
 
kl: 08:35
Leo, Hugo, Maja, Harald, Selma
 
kl: 09:00
Alice K, Gabriella, Laban
 
 
Onsdag 12/11
 
kl: 09:30
Alice R, Olivia, Vilma, Per, Agnes
 
Fredag 14/11
kl: 08:35
Oscar, Nora, Oden, Anna, Michaela
 
kl: 09:00
Walter, Marie, Cornelia, Dana, Filip
 
 

Frågor till Hungerspelen

Kategori: Allmänt

Hungerspelen

Av Suzanne Collins

Suzanne Collins har skrivit en gastkramande framtidsroman om liv och död. Men det är lika mycket en roman om vår tids television – som är grym, rå, falsk och egentligen bara handlar om en sak – tittarsiffror!

Du ska svara på frågor om boken och skriva om/ beskriva personer och händelser i boken. När du svarar på frågorna är det viktigt att du använder dig av frågan när du besvarar den; du ska liksom ’baka in’ frågan i svaret.

 

1.     Välj ut ett stycke (ca 3-5 rader) ur boken där huvudpersonen, Katniss, beskrivs. Vad får vi veta om Katniss i det stycke du har valt? Varför har du valt just detta stycke?

2.    Hur uppfattar du Katniss som person? Motivera med exempel från texten

3.    På sidan 7 säger Katniss ”Alla känner väl en extra samhörighet en sån här dag.”  Vad menar hon med det?

4.    Tid och plats: var och när utspelar sig romanen?

5.    s. 21 – Katniss beskriver att något förändrades bland människorna i distrikt 12 när hon tog Prims plats i hungerspelen. Vad är det som får Katniss att känna så?

6.    s.36- Vad symboliserar härmskrikan?

7.    s.26 – Katniss tänker tillbaka på den gången Peeta hjälpte henne när hon var i nöd. Berätta om vad som hände då och varför du tror att denna händelse lämnat starka spår hos Katniss.

8.    Vad har hungerspel för funktion i samhället?

9.    s. 41 - Varför kastar Katniss kakorna som hon fått av Peetas far?

10. Varför låtsas Katniss vara kär i Peeta?

11.  s. 120 - Stanna upp och berätta hur du tror att relationen mellan Peeta och Katniss kommer att utvecklas efter det att hungerspelen har inletts?

12. s. 192 – Berätta om hur Katniss protesterar med regimen genom att smycka Rues döda kropp med blommor.  Hänvisa tydligt till texten i ditt svar.

13. s. 198 - En twist avslöjas då spelledarna meddelar att hungerspelen kan få två vinnare om de är från samma distrikt. Varför tror du att spelledarna ändrar reglerna på detta sätt? Motivera ditt svar.

14. s. 212 - ”En kyss är värd en gryta het buljong” vad menas med det? Hur använder sig Katniss av sin relation till Peeta i spelet?  Ge tydliga exempel från texten i ditt svar.

15. Ge exempel på en tillbakablick i bokens handling. Vad får vi veta i tillbakablicken och varför tror du att författaren använder sig av denna berättarteknik i det exempel du angivit? Det vill säga: vad fyller tillbakablicken för funktion i berättelsen?

16. Hur tror du att Peeta känner för Katniss? Är deras kärlek ett spel även från hans sida eller tror du att hans känslor är äkta? Motivera ditt svar.

17.  Berätta om hungerspelens upplösning och om hur Katniss ”lurar” spelledarna. Hur hade du gjort om du var Katniss? Motivera ditt svar.

18. Varför upplever Katniss ett hot från huvudstaden och spelledarna efter hungerspelens slut? 

19. s. 289 – Beskriv hur Cinna har stajlat Katniss inför vinnarintervjun och varför utstyrseln förbryllar Katniss. Vad tror du att Cinna vill uppnå?

20.s. 292 – vad menas med att spelens farligaste del just börjat?

21.  s. 295 – I den komprimerade versionen av hungerspelen som visas upp i samband med vinnarintervjun reflekterar Katniss över hur spelledarna klippt ihop materialet. T ex framställs det som att det är Peeta som är hjälten och räddar Katniss istället för tvärtom. Varför tror du att de valt att vinkla sammandraget på detta sätt?

22.s. 302 - Jag stirrar in i spegeln och försöker minnas vem jag är och vem jag inte är. När jag ansluter mig till de andra känns tyngden från Peetas arm runt mina axlar främmande.  Hur skulle du beskriva Katniss sinnesstämning utifrån citatet?

23. Hur reagerar Peeta när han förstår att Katniss spelat kär och att hennes känslor inte varit äkta? Hur hade du själv reagerat om du var i hans situation?

24. Katniss har inte varit ärlig mot Peeta om sina känslor. Vad tycker du, ska man alltid vara ärlig? När är det okej att ljuga?

25. Reflektera över bokens titel: Hungerspelen. Är det en bra titel enligt dig?

26. Vad anser du är bokens huvudbudskap? Motivera ditt svar med tydliga exempel från bokens handling.

 

 

Efter du läst klart

-      Du är en modig journalist i huvudstaden och skriver ett samhällskritiskt reportage om hungerspelen. Ditt reportage ska innehålla:

§  Hungerspelens funktion

§  Årets hungerspel med Katniss och Peeta

§  Din kritik mot hungerspelen

 

 

9F läser Hungerspelen

Kategori: Hungerspelen

 
Har du sett filmen? Nu får du möjlighet att läsa boken!
 

På gång just nu:

Kategori: Allmänt

Under terminens första veckor har vi arbetat med valet i samtliga årskurser på Vasa Real. Årskurs 7 skriver insänder om vad de anser bör förbättras i skolan och de har många intressanta tankar och idéer, några av dessa kommer ni snart kunna läsa och ta del av här på bloggen.
 
I årskurs 9 har vi jobbat med argumentation och debatt. Eleverna har fått ta ställning till Folkpartiets förslag om ordningsbetyg i skolan. Efter en intensiv paneldebatt har de fått skriva ett debattinlägg där de argumenterar för sin åsikt. Håll utkik på bloggen, elevtexter kommer snart!

Nystart med bloggen!

Kategori: Allmänt

Höstterminen är i full gång och det är hög tid att bloggen får en nystart! I våras fick jag säga hej då och lycka till med gymnasiet till mina elever i 9B och 9E. Det är en speciell känsla att släppa elever som man har fått följa under så lång tid. Jag hoppas att ni har det bra på era nya skolor och att ni kommer och hälsar på oss här på Vasa Real!

 

Denna termin välkomnar jag 7E, 7D, 7M och 9F till mitt klassrum och till bloggen!

Mall för uppsats

Kategori: SO 9E

1. Framsida med titel, ditt eget namn, klass samt eventuella bilder. Tänk på att titeln skall stämma överens med innehållet i arbetet.

2. Innehållsförteckning med sidnumrering. Tänk på att sidnumreringen börjar på denna sida.

3. Inledningdär du berättar varför du valt att skriva om just detta ämne.

4. Frågeställningarsom hjälper dig att hålla dig till ämnet. Här tar du upp vad du vill ta reda på/vad ditt arbete skall innehålla.

5. Metodhär berättar du hur du har arbetat.

5. Faktadeldär du presenterar de fakta som du hittat.

6. Diskussionsdeldär du gör egna reflektioner och drar slutsatser.

7. Avslutning/sammanfattningdär du kortfattat besvarar dina frågor som du skrev ner under punkten ”frågeställningar” och rundar av arbetet.

8. Källförteckning där du i bokstavsordning anger var du hämtat fakta.

Fattiga och rika länder

Kategori: SO 9E

Du ska skriva en uppsats om ditt valda land som ska innehålla följande:

1.     Välj ett land som kategoriseras som ett ”fattigt land”

2.     Geografiska förutsättningar – Resurser, läge, klimat, näringar, handel, kommunikation, transport, HDI, befolkningsutveckling, urbaniseringsgrad

3.     Historik – Utveckling från 1700- talet till idag

4.     Samhälle – hur styrs landet? ekonomi (t ex BNP)

5.     Resonemang

·        Resonera om landets utvecklingsbehov och möjligheter? Grunda ditt resonemang utifrån fakta och utvecklingsmodellerna.

·        Sätt ditt lands utveckling i relation till Sveriges.

·        Resonera om landets framtidsutsikter. Hur skulle situationen i det bli bättre utifrån ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet? För individen, för samhället och naturen. Vilka problem kan komma att uppstå av dina lösningsförslag? Använd fakta om landet och de utvecklingsmodeller vi gått igenom i ditt resonemang.

Tips på bra hemsidor inför FN-provet

Kategori: SO 9E

Hej klass 9E!
 
Inför provet har ni fått ett informationshäfte av mig. Detta häfte har jag hämtat från so-rummet.se så om någon har tappat bort sitt häfte kan ni gå in där. Andra användbara sidor är:
 
www.millenniemalen.nu